• https://www.twitter.com/Aktifdan

Anasayfa

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502) 28.11.2013-28835 Resmi Gazete belirtildiği üzere; Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmadığında cezai işlemler uygulanmaktadır. SSHYB olmayana 100.000.-TL Kurulmayan her bir servis için 10.000.-TL; Servislerde tespit edilen eksiklikler için 1000.-tl ceza uygulanır. Bilgilerinize DUYURULUR!
13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete' de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hk. kanun gereğince Satış Sonrası Hizmet verilmesi zorunlu ürünler listesi.
13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete' de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hk. kanun gereğince Garanti Belgesi ile satılması zorunlu ürünler listesi.
6502 sayılı Tüketici Kanununun 13.06 2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazete yayımlanan SSHYB ve Garanti Belgesi yönetmeliği.
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı