• https://www.twitter.com/Aktifdan

Garanti Belgesi

 

 

  

GARANTİ BELGESİ

Garanti belgesi , ithalatçı /imalatçı firmaların sattıkları ,ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin ,tamirinin ,bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.